21.12.11

Μαρία Χρονιάρη • Εκεί που αλλάζω ζωές

Για ό,τι πονάει λιγότερο. Όλα είναι νύχτα. Αν την αντιστρέψεις, δεν κερδίζεις απαραίτητα το φως. Κερδίζεις την προσπάθεια να πολεμήσεις την νύχτα.

Μαρία Χρονιάρη • Εκεί που αλλάζω ζωές (ποίηση) Απόπειρα, 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: