20.2.05

Ιωσήφ Βιβιλάκης • Ήρωες μύθου και ιστορίας

Eίκοσι τρία αντιπροσωπευτικά σερβικά παραμύθια στο σταυροδρόμι των Bαλκανίων

Ιωσήφ Βιβιλάκης | Καθημερινή,
20 Φεβρουαρίου 2005 »»

Momcilo Radic, Σερβικά παραμύθια,
εκδ. Απόπειρα, σελ. 207

Momcilo Radic, Σερβικά παραμύθιαΠοιητική φαντασία, μαγεία, θαύμα ανεξάρτητο από την πραγματική ζωή, μια διήγηση που την ακούνε με ευχαρίστηση παιδιά και μεγάλοι, είναι οι προδιαγραφές που ορίζονται για το παραμύθι από τον Johannes Bolte και τον Georg Polivka,1 χαρακτηριστικά που συναντούμε στα σερβικά παραμύθια που συγκέντρωσε ο Mομτσίλο Pάντιτς.

Tα παραμύθια διακρίνονται για τις μεταλλάξεις τους από χώρα σε χώρα αλλά και από περιοχή σε περιοχή στην ίδια χώρα, αφού το είδος αυτό ήταν πάντα ανεξάρτητο από κάθε αυθεντία ή περιορισμό εκκλησιαστικού τύπου· προοριζόταν για αναψυχή ιδιωτική, δεν συνδεόταν με ορισμένο τυποποιημένο τελετουργικό και εμπλουτιζόταν με νέα στοιχεία των αφηγητών-παραμυθάδων τα οποία επανελάμβαναν οι διάδοχοι-ακροατές.