26.7.11

«Εγκάρσια πτήση»

γράφει η Γιόλα Αργυροπούλου | Τηλέραμα,
23 Ιουλίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: