12.11.10

Λυσίας Αναστασόπουλος • Λυσίας

ποίηση

σσ. 87,  σχήμα 13 × 20,5 εκ., έκδοση χαρτόδετη,
Απόπειρα, Πρώτη έκδοση, Αθήνα Νοέμβριος 2010
I S B N: 978-960537-127-2

Λυσίας Αναστασόπουλος • Λυσίας

Λυσίας δεν είναι το πρώτο όνομα του γράφοντος. Ο γράφων ζήτησε να αλλάξει το πρώτο του όνομα μ’ ένα όνομα ελληνικό. Μπορεί λοιπόν να ειπωθεί ότι εισχώρησε στο κενό της μεσοτοιχίας, έστησε το αυτί του να ακούσει την ομαλή με­τάβαση, να διακρίνει την ορατή συνέχεια, θέλησε να ασκήσει το δικαίωμά του επί της αδιατά­ρακτης ιστορικής παρουσίας, αλλά δεν χάρηκε μ’ αυτό που εννόησε και που είδε. Σκέφτηκε ότι τον απατούν τα φαινόμενα και περιήλθε στην κατάστα­ση της αμηχανίας. Ποιήματα προς τα πίσω δεν μπορούσε να γράψει και προχώρησε λίγο βαθύτερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: