2.7.14

Επανακυκλοφορούν • «Παραμύθια από την Περσία» και «Παραμύθια της αγάπης και του έρωτα»

Παραμύθια από την Περσία Παραμύθια αγάπης κ έρωτα

Ανατυπώθηκαν και επανακυκλοφορούν με νέα εξώφυλλα δύο τίτλοι από τη σειρά Του κόσμου τα παραμύθια.
Παραμύθια από την Περσία,
έκδοση χαρτόδετη, σσ. 175, σχήμα 13 χ 20,5,
I S B N 978-960-7034-70-8
Παραμύθια αγάπης και έρωτα,
έκδοση χαρτόδετη, σσ. 168, σχήμα 13 χ 20,5,
I S B N 978-960-7034-71-7

Δεν υπάρχουν σχόλια: