20.5.13

Το «Έχω δικαίωμα να πω μια ιστορία;» εγκρίθηκε ως κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό

Έχω δικαίωμα να πω μια ιστορία

Η επιστολή έγκρισης:

«Έχοντας υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας Συμβούλου Β΄ του γραφείου Υπουργού, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε το εκπαιδευτικό υλικό  με τίτλο “Έχω δικαίωμα να πω μια ιστορία;” της κ. Άννας Μερτζάνη, ως παιδαγωγικά κατάλληλο προκειμένου να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού.»
Η Διευθύντρια
Ευσταθία Φουσέκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: