17.4.10

Ο Ντίνος Σιώτης υπογράφει το Ξεφλουδίζοντας το ποίημα

Ο Ντίνος Σιώτης στην Απόπειρα, ανάμεσα σε φακέλους και τιμολόγια, υπογράφει το Ξεφλουδίζοντας το ποίημα.

,Ντίνος Σιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: