22.12.17

Γιάννης Βαλούρδος • 4 ποιητικές πρόζες
Γιάννης Βαλούρδος, Ψαρίσια αντικειμενικότητα,
σσ. 44, σχήμα 13 × 20,5, έκδοση χαρτόδετη,
ISBN 978-960-537-231-6,
Πρώτη έκδοση: Απόπειρα, Αθήνα, Δεκέμβριος 2017,
Λ.Τ. 6,00 €.

Γιάννης Βαλούρδος, Ο κ. Κ.Π.Ρ. στα σύννεφα και στη βροχή,
σσ. 45, σχήμα 13 × 20,5, έκδοση χαρτόδετη,
ISBN 978-960-537-232-3,
Πρώτη έκδοση: Απόπειρα, Αθήνα, Δεκέμβριος 2017,
Λ.Τ. 6,00 €.

Γιάννης Βαλούρδος, Σε ξένη γλώσσα / In Foreign Language,
σσ. 43, σχήμα 13 × 20,5, έκδοση χαρτόδετη,
ISBN 978-960-537-233-0,
Πρώτη έκδοση: Απόπειρα, Αθήνα, Δεκέμβριος 2017,
Λ.Τ. 6,00 €.

Γιάννης Βαλούρδος, Αθόρυβα άλογα,
σσ. 88, σχήμα 13 × 20,5, έκδοση χαρτόδετη,
ISBN 978-960-537-242-2,
Πρώτη έκδοση: Απόπειρα, Αθήνα, Δεκέμβριος 2017,
Λ.Τ. 8,00 €.

Δεν υπάρχουν σχόλια: