1.1.87

Νίκος Καρούζος • Νεολιθική νυχτωδία στην Κρονστάνδη

N K NN
ποίηση,
Πρώτο Κρατικό Βραβείο ποίησης 1989.
σσ.
ISBN
Απόπειρα, (ανατύπωση) Αθήνα (Πρώτη έκδοση, Απόπειρα, Αθήνα 1988)

Δεν υπάρχουν σχόλια: